Üyelik Sözleşmesi

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), YENASOFT YAZILIM DONANIM SANİYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  BUNDRAN BÖYLE   SÖZLEŞMEDE YENASOFT OLARAK ANILACAKTIR (“YENASOFT”)’a ait  www.cizveyasat.com ile bu Websitesi’ne giriş yapan yani ziyaretçi ve/veya üye olanlar (“KULLANICI”) arasında, KULLANICI’nın Websitesi’ni kullanmasına ilişkin şartları düzenlemektedir.

Websitesi’ni kullanan üye (Websitesi’ne kişisel bilgilerini vermek suretiyle kayıt olan  kullanıcılar) işbu sözleşme kapsamında KULLANICI olarak anılacaktır.

Websitesi üzerinden verilen herhangi bir hizmetten yararlanabilmek için KULLANICILAR, sisteme üye veya kayıt olmak zorundadır.

Websitesi’ne girilmesi KULLANICI tarafından işbu üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve İÇERİĞİNİN kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu üyelik sözleşmesi yukarıda anılan Websitesi’ndeki hizmetten faydalanan tüm KULLANICILAR için bağlayıcıdır.

2.KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KULLANICI, Websitesi’ne üye olarak Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını tüm ekleriyle beraber okuyup anladığını ve tüm YAZILANLARI  onayladığını, ayrıca Websitesi’nde belirtilen diğer koşullara ve  BU KONUDAKİ  yürürlükteki    TÜM mevzuata uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda 3 (üç) gün içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin YENASOFT ile hiçbir bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, Websitesi’ne üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifresinin güvenli tutulmasından kendisi sorumlu olup bu kapsamda, gerekli her türlü önlemi almayı, şifreyi üçüncü kişilerle paylaşmamayı, şayet üyelik hesap bilgilerinin yetkisi olmayan üçüncü kişilerin eline geçtiğini öğrenirse bu durumu derhal YAZILI YOLLARLA YENASOFT ’a ihbar edeceğini ve böyle bir ihtimalde doğacak hukuki ve cezai sorumluğun kendisine ait olacağını; YENASOFT Un hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, Websitesi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalandığı süre boyunca Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve KONUMUZLA İLGİLİ HUKUK SİSTEMİNDE YER ALAN  diğer mevzuat hükümleri ile YENASOFT tarafından yayınlanan bildirimlere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.YENASOFT ’UN YETKİLERİ

Bu Websitesi’nde sunulan hizmetler YENASOFT tarafından sağlanmaktadır ve Websitesi’ne ilişkin tüm hakların   TEK yasal sahibi YENASOFT olup, Websitesi üzerinde her türlü kullanım, değişiklik yapma ve tasarruf yetkisi TAMAMEN YENASOFT’a aittir. YENASOFT  istediği zaman ve gerektiği şekilde kullanım koşullarını değiştirebilme yetkisine sahip olup bu değişiklikler yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere düzenli olarak Websitesi’nde ilan edilecektir. KULLANICI, aksi ispat edilmedikçe YENASOFT ’ın tek taraflı yaptığı değişiklikleri kayıtsız ve şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

YENASOFT  dilediği zaman tek taraflı olarak KULLANICI’ya sağladığı hizmeti KENDİSİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE  sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki kullanıcı erişimini sebep göstermeksizin ve önceden bildirimde bulunmaksızın erteleme, sınırlama ve tamamen kaldırma hakkına sahiptir. KULLANICI, böyle bir ihtimalde YENASOFT UN’ı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

YENASOFT , KULLANICI’dan gelen içeriği, e-postayı ya da herhangi bir iletiyi sebep göstermeksizin reddetme, geciktirme, geç yayına alma, yayınlamama veya yayından kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. KULLANICI, böyle bir ihtimalde YENASOFT ’ı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

YENASOFT  Websitesi üzerinden sunduğu hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Websitesi’ndeki içeriğinin kullanılmasıyla ya da Websitesi’ne bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini HİÇ BİR ZAMAN taahhüt etmemektedir. YENASOFT teknik nedenlerden kaynaklanabilecek fiyat, ürün ve güncelleme hatalarından da sorumlu değildir.

YENASOFT , hizmet sunduğu Websitesi ile ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini almış olsa dahi bilişim sistemlerinin doğası gereği, KULLANICILAR tarafından Websitesi üzerinden yüklenen herhangi bir uygulama veya dosya ya da benzeri bir içerik nedeniyle KULLANICI’nın sistemine zarar gelmeyeceğini HİÇ BİR ZAMAN taahhüt etmemekte olup bu sebeple doğabilecek zararlar bakımından YENASOFT ’un HİÇ BİR SORUMLULUĞU bulunmamaktadır.

YENASOFT a ait Websitesi üzerinden YAPILACAK OLAN HER TÜRLÜ  reklam faaliyetlerinde bulunma hakkı münhasıran YENASOFT YADA  YENASOFTUN ın yetkilendirdiği üçüncü kişilere ait bulunmaktadır.

Websitesi üzerinden YENASOFT UN ’ın sahibi olmadığı internet sitelerine veya mobil uygulamalara KULLANICI  TARAFINDAN bağlantı verilmesi halinde, YENASOFT’ın işbu site veya mobil uygulamaların içeriklerinden hiçbir cezai veya hukuki sorumluluğu bulunmamakta olup tüm sorumluluk ve risk KULLANICI ile bağlantı ile ulaşılan dış site ve mobil uygulama sahiplerine aittir.

KULLANICI’nın  YENASOFT  ile yaptığı her türlü yazışmanın saklanması tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup işbu yazışmaların silinmesi ve/veya kaybolmasından  YENASOFT un  HİÇ BİR SORUMLULĞU   SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR.

4.FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR

İş ortaklarının izni ile alınanlar hariç olmak üzere, Websitesi’nde bulunan yazı, slogan, bilgi, marka, logo, resim ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Websitesi’nin sunumuna dair her türlü fikri mülkiyet hakkı YENASOFT ’a ait olup bunların kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da sair medya kanallarıyla gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır.

KULLANICILAR, işbu sözleşmede sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla Websitesi’ne ait yazılım, donanım ve içeriği çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla  YENASOFT  ile rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.GİZLİLİK

Üyelik sistemi kapsamında, KULLANICILAR’ dan adres, telefon, mail adresi, bilgileri, TC kimlik bilgileri, vergi numarası, kredi kartı bilgileri gibi iletişim ve ödeme bilgileri istenmektedir. Bu bilgiler siparişe istinaden fatura düzenlenmesi, siparişlerin ulaştırılması ve tahsilat dahil bu Sözleşme’nin 6. maddesinde yer alan hususlar ve Sözleşme’nin konu ve kapsamıyla ilgili talep edilmektedir.

YENASOFT, KULLANICILAR’ın kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla sistem ve internet altyapısını en güvenilir seviyede tutarak gerekli önlemleri almıştır. KULLANICILAR’ın sisteme girdiği tüm bilgilere sadece KULLANICILAR ulaşabilmekte ve değiştirebilmektedir.

YENASOFT , KULLANICILAR’a ait bilgilerin resmi makamlarca usulü uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince bu bilgileri resmî makamlarla paylaşma hakkını saklı tutmaktadır.

6.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

KULLANICI olarak, Websitesi’ni ziyaret ettiğinizde, mal veya hizmet aldığınızda veya Websitesi’ne üye olduğunuzda aşağıdaki koşulları kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız:

Öncelikle, Websitesi’nin amacı KULLANICILAR’a özel reklam, kampanya gibi hizmetler ile YENASOFT bünyesinde hazırlanmış olan online eğitim programlarının sunulmasıdır. Kişiye özel sunulan bu hizmet ve avantajlardan faydalanabilmek için Websitesi’ne üye olabilirsiniz. Üye olmayı seçtiğiniz takdirde, üyeliğinizi kaydetmek ve sizi diğer üyelerden ayırt edebilmek için kimlik bilgisi olarak: adınız, soyadınız, iletişim bilgisi olarak: e-posta adresi, cep telefonu ve/veya sabit telefon numarası ile Çalıştığınız Firma / Öğrenciyseniz Okul İsmi gibi kişisel verilerinizin YENASOFT  tarafından toplanıp işlenmesine muvafakat etmiş sayılırsınız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanun) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla YENASOFT  tarafından işlenen kişisel verileriniz, KVK Kanun’una uygun şekilde, idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınarak, yetkisiz erişime izin verilmeksizin güvenli şekilde saklanacaktır.

YENASOFT , topladığı kişisel verileri (i) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, (ii) Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, (iii) Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, (iv) Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (v) Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, (vi) Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, (vii) Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, (viii) Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi (ix) Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi (x) Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi amaçları ile YENASOFT  tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyecektir. YENASOFT  topladığı kişisel verileri işbu sözleşme konusu ve kapsamı dışında hiçbir amaç için kullanmayacaktır.

Şayet KULLANICI olarak, bilgilerinizi paylaşmayı tercih etmezseniz Websitesi’ni üye olmadan sadece ziyaretçi olarak kullanabilirsiniz. Ziyaretçi olarak Websitesi’ni kullandığınız takdirde, YENASOFT  sizinle ilgili yasal zorunluluklar haricinde bir bilgi toplamayacaktır. Bununla birlikte, KULLANICI olarak çerezlere (cookie) izin vermeniz halinde (bu izinler sizin bilgisayarınızda/mobil aygıtınızda kullandığınız tarayıcı programındaki ayarlarda yine sizin tarafınızdan yönetilebilmektedir) YENASOFT  sizinle ilgili bazı ek bilgilere erişebilecektir.

YENASOFT , KULLANICILAR’ın kişisel verilerini, ticari ortakları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ve kendisinin veya bu sayılanların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir.

Üye olan KULLANICI, üyeliğini dilediği zaman sonlandırma hakkına sahip olmakla birlikte üyeliğini üçüncü kişilere devredemez veya satamaz.

KULLANICI, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla YENASOFT’a başvurarak, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini, yukarıda belirtilen işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere de bilahare bildirilmesini, kişisel verilerinin KVKK başta olmak üzere mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. KULLANICI, bu haklarını havi ıslak imzalı dilekçeyi YENASOFT un İÇERENKÖY MAHALLESİ ÇAYIR CADDESİ NO:1/4 PARTAŞ PLAZA KAT.17. ATEŞEHİR İSTANBUL adresine, kimlik fotokopisi ve diğer iletişim bilgilerini de ekleyerek bizzat elden teslim edebileceği gibi noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da iletebilir.

KULLANICI, yukarıda verilen kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirme maddelerini okuyup içeriğini tamamıyla anladığını, bu kapsamda kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına hür iradesiyle ve açık bir şekilde icazet verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

YENASOFT  KULLANICIDAN ÖNCEDEN İZİN VERDİĞİ YAZILI ONAYI OLMAKSIZIN 3. TARAF İLE HİÇ BİR FORM VE FORMATTA PAYLAŞMAYACAĞINI,ANONİMLEŞTİRME YADA KİŞİSEL VERİLERİ GÖLGELEME  D E DAHİL OLMAK ÜZERE VERİLER ÜZERİNDE KENDİSİNDEN BEKLENİLEN İŞİ GERÇEKLEŞTİRMEK  DIŞINDA HİÇ BİR İŞLEM YAPMAYACAĞINI,KENDİSİNE TESLİM EDİLEN BU VERİLERİ İŞİN TAMALANMASI ARDINDAN SAKLAMAK İÇİN BİR KANUNİ ZORUNLULUK BULUNMAYAN HALLERDE KENDİSİNDE BASILI YADA DİJİTAL ORTAMDA HİÇ BİR KOPYASI KALMAMAK ÜZERE MÜŞTERİNİN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA GERİ TESLİM EDECEĞİNİ YADA MEVZUATA UYGUN  ŞEKİLDE HER TÜRLÜ BASILI YADA DİJİTAL ORTAMDAKİ VERİYİ YOK EDECEĞİNİ, SİLECEĞİNİ VERİLERİN HUKUKA  AYKI RI OLARAK İŞLENMESİ Nİ ÖNLEMEK,VERİLERE HUKUKA AYKIRI  OLARAK ERİŞİLMESİNİ ÖNLEMEK VE VERİLERİN MUHAFAZASINI  SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜ  OLDUĞUNUDA VE BU DOĞRULTUDA GEREKLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMAYI KABUL VE BEYAN ETMEKTEDİR.

7.FESİH

YENASOFT  ve KULLANICI  işbu üyelik sözleşmesini dilediği zaman feshedebilir.

KULLANICI,  YENASOFT tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini ifa etmemesi sebebiyle, YENASOFT’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zararı talep olmaksızın derhal tazmin etmeyi ve YENASOFT’ın üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkını saklı tuttuğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda,  YENASOFT  isbu sözleşmeyi geç ifa etmekten veya hiç ifa edememekten ötürü yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Bu ve benzeri haller, YENASOFT  bakımından, gecikme, hiç ifa etmeme veya temerrüt olarak kabul edilemeyecek olup böyle bir ihtimalde TEKYAZ’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

9.UYGULANACAK HUKUK, YETKİ VE DELİL

İşbu sözleşmeDEN  KAYNAKLANAN  HUKUKİ VE CEZAİ İHTALİFLARDA  İSTANBUL ANADOLU MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRLERİ YETKİLİ OLDUĞUNU  TARAFLAR PEŞİNEN KABUL EDERLER

10.TEBLİGAT ADRESLERİ

YENASOFT  İÇERENKÖY MAHALLESİ   ÇAYIR CADDESİ NO.184 PARTAŞ PLAZA KAT.17 ATAŞEHİR /İSTANBUL adresi işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilecektir.

KULLANICI’nın YENASOFT ’a bildirdiği adres, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilecektir.

İşbu sözleşme nedeniyle YENASOFTın KULLANICI’nın sistemde kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın YENASOFT tarafından KULLANICI’ya gönderilmesinden itibaren 1 (bir) gün sonra KULLANICI’ya ulaşmış sayılacaktır.

11.YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Websitesinde yayınlandığı andan itibaren KULLANICI’nın Websitesi’ne girmesiyle beraber karşılıklı olarak yürürlüğe girecek olup süresizdir. Ancak sözleşmenin feshedilmesi veya üyeliğin sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. cizveyasat.com ‘u kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayınız. OKUDUM, ANLADIM
Holler Box